0384 98 99 66

Dép đi trong phòng bệnh viện

11,000

Dép đi trong phòng bệnh viện hoặc trong phòng khách sạn đang rất được quan tâm hiện nay. Các sản phẩm về dép khách sạn, dép bông đi trong phòng dùng một lần phải đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh, chất lượng khi sử dụng. Những mẫu sản phẩm dép khách sạn hoặc bệnh viện được sử dụng phổ biến hiện nay là loại dép bông xốp, không ồn hoặc không phát tiếng động khi đi trong phòng.