0384 98 99 66

Bộ đồ da 2 màu

Các món đồ có trong bộ đồ da 2 màu:

  • Quyển hướng dẫn dịch vụ A4
  • Khay đựng ấm siêu tốc hình chữ nhật
  • Hộp đựng khăn giấy
  • Hộp đựng điều khiển 2 ngăn
  • Hộp đựng gói trà, cà phê 2 ngăn
  • Hộp đựng đồ amenities 1 ngăn
  • Quyển kẹp note A6
  • Hộp đựng văn kiện
  • Thùng rác để trong phòng