Công ty sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đồ dùng khách sạn

danh mục sản phẩm

sản phẩm tiêu biểu

KHĂN TẮM KHÁCH SẠN

Khăn bông khách sạn

12,800

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG KHÁCH SẠN

Bàn Chải Đánh Răng Khách Sạn

2,200

Thùng rác khách sạn cao cấp

Thùng rác inox gạt tàn

Tủ mát khách sạn

Tủ lạnh mini Funiki

DÉP KHÁCH SẠN

Dép phòng khách sạn

15,000

Bộ đồ da khách sạn

Bộ đồ da cao cấp

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG KHÁCH SẠN

Đồ dùng khách sạn cao cấp

3,200

blog

 
 
Công ty sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đồ dùng khách sạn